Rejestracja w GIODO (ustawa o ochronie danych osobowych)

Aspekty prawne prowadzenia sklepu internetowego.
sylwek75
Posty: 2
Rejestracja: 24 wrz 2014, 15:41
Kontakt:

Rejestracja w GIODO (ustawa o ochronie danych osobowych)

Post autor: sylwek75 »

Po założeniu sklepu trzeba dostosować się do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to dosyć ważne gdyż kary są dosyć uciążliwe. Zbiór należy zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem działalności, oczywiście samo zgłoszenie zbioru jest finalizacją prac które trzeba wykonać najpierw. Co prawda ustawa zwalnia z obowiązku rejestracji zbioru (nie zwalnia z posiadania dokumentów i przestrzegania ustawy) który służy tylko do wystawiania faktur, jednak w sklepie nie tylko wystawiamy faktury ale również służą te dane do wysyłki, kolejną rzeczą jest przekazywania danych np kurierom.
Proponuję zapoznać się z www.giodo.info.pl
pozdrawiam

Awatar użytkownika
c2h5oh
Posty: 192
Rejestracja: 04 kwie 2008, 16:05

Re: Rejestracja w GIODO (ustawa o ochronie danych osobowych)

Post autor: c2h5oh »

Nie ma obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych, jeśli dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień.
Natomiast jeśli dodatkowo np wysyłacie newsletter to taki obowiązek jest.

Tyle złych wieści. Z dobrych - nie trzeba korzystać z usług firmy wymienionej w poście powyżej - rejestracja zbioru danych osobowych jest bajecznie prosta, darmowa, trwa góra 10 minut i można jej dokonać przez internet, o tu: https://egiodo.giodo.gov.pl

sylwek75
Posty: 2
Rejestracja: 24 wrz 2014, 15:41
Kontakt:

Re: Rejestracja w GIODO (ustawa o ochronie danych osobowych)

Post autor: sylwek75 »

Witam serdecznie
Wprowadza Pan/Pani ludzi w błąd a nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Ale po kolei oto fragment ustawy mówiącej o zwolnieniach z rejestracji:
Art. 43. 1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:
1)zawierających informacje niejawne;
1a)które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnio-
nych do tych czynności;
2)przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajo-
wym Rejestrze Karnym;
2a)przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2b)przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
2c)przetwarzanych przez właściwe organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej;
3)dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, prze-
twarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego;
4)przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;
5)dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzeczni-
ka patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;
6)tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego;
7)dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowe-
go aresztowania lub kary pozbawienia wolności;
8)przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
9)powszechnie dostępnych;
10)przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub
stopnia naukowego;
11)przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

Jak rozumiem Pana/Pani interpretacja opiera sie na błędnym rozumieniu punku 8. Należy wiec w tym miejscu zauważyć że sklep internetowy nie tylko wystawia faktury czy rachunki ale również przetwarza dane w celu wysyłki towaru, obsługi zwrotów itp. Reasumując sklep internetowy musi zarejestrować sie w GIODO !!! http://www.giodo.gov.pl/330/id_art/3489/j/pl/

Kolejny punkt że każdy może zarejestrować sie samodzielnie, owszem ale i w tym wypadku Pana/Pani wiedza strasznie kuleje.
W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe np dane pracowników, dane klientów, dane na fakturach, musi dostosować swoją organizację pracy jak również system informatyczny do wyżej wymienionej ustawy, czyli posiadać dokumentację przewidzianą w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. Musi również mianować Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Reasumując, rejestrację zbioru która jest konieczna co udowodniłem powyżej, przeprowadzamy dopiero kiedy posiadamy już wymagane dokumenty.
I ostatnia sprawa którą poruszę a jest niezmiernie ważna, brak konieczności rejestracji zbioru nie zwalnia z obowiązku przestrzegania ustawy!!!!! Przykładem mogą tu być biura rachunkowe które nie muszą rejestrować zbiorów gdyż takowych nie posiadają ale muszę posiadać wymaganą dokumentacje jak również dostosowany do ustawy system informatyczny i organizacje pracy.
pozdrawiam

ODPOWIEDZ